Vattentrask

Vattentrasken är bra för bygga upp muskler, kondition och koordination. Hjälper även hundar med rörelsestörning att ta ett korrekt steg och få rätt rörelsemönster och vattnet hjälper avlasta så om hunden har ont så blir nedtramp och användning av ett skadat ben som hunden avlastar och inte använder fullt ut i vardagen

Laserbehandling

Biostimulering av laserterapi påskyndar alla faser i kroppens naturliga läkningsprocess. Laserterapi förser cellerna med energi genom att öka produktionen av ATP, vilket leder till en ökning av cellaktiviteten. Detta leder till bland annat snabbare koagulation vid akuta skador, vilket i sin tur minskar ödem och svullnad. Laserterapi fungerar för att dämpa inflammation, både i kroniska och akuta fall. Laserterapi förbättrar bildningen av kollagen vävnad och bidrar därmed till snabbare sårläkning. Laserterapi mobiliserar kroppens naturliga immunförsvar och stärker förmågan att bekämpa attacker från bakterier, virus och svampar. Blodflödet ökar även i områden med reducerad cirkulation och / eller kronisk muskelspänning. Laserterapi har en smärtlindrande effekt, dels genom att minska problemet som orsakade smärtan i första hand, och dels genom att stimulera kroppens produktion av endorfiner och enkefalinerna.

Vibbträning

Vibrationsplattan är bra till vid spända ryggar, överbelastningsproblematik cirkulationen ökas mer på djupet än vid massage. Vibrationsplattan kan även användas till att bygger upp muskler utan belastning av leder som kanske smärtar Den faktor som påverkar vilken effekt behandlingen har är hastigheten eller svängningarna på vibrationsplattan. Rörelserna sker i vertikala plan (upp och ned) vilket resulterar att hundens kropp genomför en muskelkontraktion i hela sin kropp. Tillexempel vid 15 Hertz så framkallas dessa muskelkontraktioner 15 ggr/sek så på 1 min är det 900 sammandragningar utan att belasta kroppen